Stanowisko:

Kierownik robót budowlano - montażowych

Firma:
VIDOK Sp. z o.o.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Specjalność: stolarka okienno - drzwiowa  

 

Opis stanowiska:

 • nadzór nad procesem robót budowlanych, w szczególności prac montażowych stolarki
 • nadzór i koordynacja nad realizacją zadań wykonywanych przez podwykonawców;
 • nadzór jakościowy nad realizacją prac;
 • harmonogramowanie robót oraz nadzór nad terminowością ich wykonania;
 • przygotowywanie dokumentów (umowy, harmonogramy, przedmiary, obmiary, protokoły);
 • sporządzanie kart katalogowych i dokumentacji powykonawczej;
 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie;
 • pozyskanie i negocjowanie warunków z podwykonawcami;
 • weryfikowanie dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań
 • wybieranie optymalnego wariantu realizacji robót branży stolarki oraz ślusarki okienno - drzwiowej       i uzgadnianie z zamawiającym zamiennych rozwiązań.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowisku kierownika   budowy;
 • praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót budowlanych;
 • znajomość nowoczesnych technologii budowlanych;
 • umiejętność weryfikacji technicznej dokumentacji projektowej;
 • umiejętność organizacji pracy podwykonawców;
 • umiejętność obsługi komputera (AUTOCAD, MS OFFICE, programy do kosztorysowania);
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • szkolenia zawodowe;
 • pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pracę w przyjaznej atmosferze;
 • niezbędne narzędzia pracy.

« powrót

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.