Stanowisko:

Grupa montażowa

Firma:
BUDVAR Centrum Sp. z o. o.

Producent okien PVC o zasięgu międzynarodowym

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. podejmie:

współpracę z doświadczoną i samodzielną grupą montażową

stolarki  PCV, drewno i aluminium


Miejsce pracy: Wrocław i okolice

Zadania:

· montaż okien, drzwi i rolet zewnętrznych

· wykonywanie wcześniejszych pomiarów otworów montażowych

· rozliczanie należności z klientami końcowymi


Wymagania:

· doświadczenie w wykonywaniu pomiarów i montażu stolarki

· własna działalność gospodarcza

· samochód dostawczy i niezbędne narzędzia

· magazyn lub inne miejsce umożliwiające przyjmowanie towaru

· dobra organizacja pracy własnej

· komunikatywność, otwartość

· zaangażowanie, samodzielność i uczciwość w działaniu

Oferujemy:

· stabilne warunki w oparciu o umowę B2B

· długofalową współpracę

CV należy przesyłać na adres:  praca@budvar.pl

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez BUDVAR Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1/XII piętro jako administratora danych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV przez BUDVAR Centrum Sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji  przez okres 6 miesięcy.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest BUDVAR Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), przy rondzie ONZ 1, XII piętro, adres do korespondencji: 98-220 Zduńska Wola, ul. Przemysłowa 36, tel.: 43 824 31 32, adres e-mail: ochronadanych@budvar.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, lecz nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania    i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.« powrót

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.