Stanowisko:

Starszy specjalista ds. personalnych

Firma:
GEALAN POLSKA Sp. z o.o.

STARSZY SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

 

Miejsce pracy: Rzgów

 

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU GEALAN!

Jesteśmy międzynarodową firmą, która produkuje profile okienne z PVC i oferuje nowoczesne rozwiązania dla stolarki okiennej.

Zapraszamy Cię do GEALAN, gdzie znajdziesz doskonałą atmosferę, ciekawe zadania do realizacji oraz rozwój zawodowy na zajmowanym stanowisku!

 

Główne zadania na stanowisku:

 

 • dbałość o przestrzeganie regulacji/procesów HR
 • administrowanie dokumentacją personalną,
 • realizacja procesów rekrutacyjnych (poszukiwanie nowych narzędzi i rozwiązań w zakresie rekrutacji), onboarding,
 • monitorowanie potrzeb szkoleniowych, organizowanie szkoleń i programów rozwoju kompetencji,
 • koordynacja procesów oceny pracowników oraz optymalizacja systemów motywacyjnych,
 • controlling personalny,
 • współpraca z kadrą zarządzającą w zakresie wsparcia merytorycznego HR realizacja działań z zakresu Employer Branding wew. i na zew. organizacji,
 • realizacja eventów pracowniczych oraz inicjatyw charytatywnych.

 

Profil kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • znajomość języka ang. na poziomie B2, mile widziana znajomość j. niem.,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane w firmie produkcyjnej,
 • mile widziana znajomość prawa pracy,
 • wiedza i umiejętności z zakresu miękkich procesów HR,
 • odwaga, determinacja i kreatywność w samodzielnej realizacji powierzonych zadań,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • wielozadaniowość.

 

Oferujemy:

 

 • przyjazne miejsce pracy i wspaniałą atmosferę,
 • rozwój zawodowy na stanowisko HR Business Partnera,
 • dofinansowanie do ubezpieczenia, sportu, okularów korekcyjnych,
 • naukę języka ang. lub niem.,
 • szkolenia związane z zajmowanym stanowiskiem.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na poniższy adres:

 

GEALAN Polska Sp. z o.o.

ul. Rudzka 31, 95-030 Rzgów

tel. 042 225 21 28 534 444 790 lub mailowo

e-mail: rekrutacja@gealan.pl

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Kodeksem pracy możemy przetwarzać następujące dane osobowe kandydatów do pracy: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli zamierzacie Państwo poza informacjami wyżej wskazanymi przekazać nam dodatkowe dane o sobie, wysyłając je na adres rekrutacja@gealan.pl, to poprzez kliknięcie przycisku Wyślij udzielicie Państwo dobrowolnej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych przez GEALAN POLSKA sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane przez Państwa stanowisko.

Przekazanie dodatkowych danych o sobie jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Państwa woli - jeżeli nie chcecie Państwo aby te dane były przetwarzane przez GEALAN POLSKA sp. z o.o., prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.

Jeżeli chcecie Państwo aby Wasza aplikacja była brana pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych w GEALAN POLSKA sp. z o.o., prosimy o zamieszenie takiej informacji w Państwa aplikacji. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez GEALAN POLSKA sp. z o.o.  na potrzeby przyszłych rekrutacji zostanie udzielona w analogiczny sposób, o którym mowa wyżej tj. poprzez kliknięcie przycisku Wyślij.  Zamieszczenie w CV informacji o woli brania pod uwagę Państwa aplikacji w przyszłych rekrutacjach  oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dane podlegać będą przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie miejsca zamieszkania oraz posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, aby rekrutacje, do który zostaniecie Państwo ewentualnie zaproszeni  były najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

 Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta w dogodny dla Państwa sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres e-mail: rekrutacja@gealan.pl, jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby GEALAN POLSKA sp. z o.o..

Administratorem Państwa danych osobowych będzie GEALAN POLSKA sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, NIP 833-12-23-577, REGON 750089456, adres: 90-030 Rzgów ul. Rudzka 31.

Dane kontaktowe do Administratora danych oraz do Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

GEALAN POLSKA SP. Z O.O.

a) adres: Rudzka 31 95-030 Rzgów

e-mail: info@gealan.pl

b) tel.: 42 225 21 30

Podane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane osobowe, inne niż dane wskazane w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. inne niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czyli na podstawie  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu  odwołania  zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat od wyrażenia zgody.

Posiadacie Państwo prawo do:

- żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych określonych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji z Państwa udziałem oraz profilowania Państwa danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

 

 

 


« powrót

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.