| Wyświetleń:3869
zoomiconALUPROF z certyfikatem Cradle to Cradle

fot. ALUPROF

ALUPROF z certyfikatem Cradle to Cradle

Firma Aluprof uzyskała kolejny certyfikat – Cradle to Cradle. Głównym celem procesu certyfikacji The Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instytutu Innowacji Produktów Cradle to Cradle) wydającego dokument jest zachęcanie do innowacyjności i projektowania takich produktów, które pozytywnie wpływają na ludzi i środowisko.


Certyfikat Cradle to Cradle™ to uznana na całym świecie miara bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań stworzonych dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Projektanci, producenci i marki na całym świecie polegają na standardzie produktu z certyfikatem Cradle to Cradle, który stanowi przełomową ścieżkę projektowania i wytwarzania materiałów, które mają pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Cradle to Cradle uznawany jest również za preferowany standard produktu przy podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji zakupowych.Reklama

Idea Cradle to Cradle (C2C) tłumaczona dosłownie to „od kołyski do kołyski” i oznacza, że wszystkie części składowe produktu można wykorzystać w procesie recyklingu. Zasada ta została opisana przez Williama McDonougha i Michaela Braungarta w książce „Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”. Autorzy opisują w niej koncepcję odejścia od popularnego w przemyśle schematu cradle-to-grave, w myśl którego cykl życia produktu kończy się usunięciem pozostałych z niego odpadów (produkcja, użytkowanie, usunięcie odpadu). Nowa doktryna zakłada ponowne użycie materiałów wykorzystanych już we wcześniejszej produkcji i przejście na model gospodarki w obiegu zamkniętym. C2C sugeruje, że przemysł musi chronić i wzbogacać ekosystemy i biologiczny metabolizm przyrody, jednocześnie utrzymując bezpieczny i efektywny cykl życia produktu.

Certyfikowane systemy ALUPROF


ALUPROF przeprowadził nieobowiązkową certyfikację nie tylko dla procesu produkcji, sposobów zarządzania organizacją, ale również poddał szczegółowej analizie projektowane systemy oraz swoich dostawców. Audyt przeprowadzony został przez ekspertów z firmy SGS, czyli światowego lidera w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji.

Aby otrzymać certyfikat, produkty są oceniane pod kątem wydajności środowiskowej i społecznej w pięciu krytycznych kategoriach zrównoważonego rozwoju: bezpieczeństwo materiałów, ponowne wykorzystanie materiałów, energia odnawialna i zarządzanie dwutlenkiem węgla, gospodarka wodna i sprawiedliwość społeczna. Produktowi przypisywany jest poziom osiągnięć (podstawowy, brązowy, srebrny, złoty lub platynowy) dla każdej kategorii. Norma zachęca do ciągłego doskonalenia wraz z upływem czasu (przyznając certyfikaty na podstawie rosnących poziomów osiągnięć) i wymaga odnawiania certyfikacji co dwa lata. Wśród systemów ALUPROF, które przeszły proces certyfikacji znajduje się zarówno system fasadowy MB-SR50N HI+ jak i systemy okienno-drzwiowe MB-86 SI, MB-86 Casement oraz MB-86 ST oraz MB-70, MB-70HI, MB-70 Casement.

Obszary certyfikacji


Standard certyfikacji Cradle to Cradle bierze pod uwagę pięć obszarów związanych m.in. z procesem projektowania i wytwarzania produktu, jego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi oraz wpływu na środowisko naturalne. Przygląda się relacjom z dostawcami oraz sposobom zarządzania w organizacji. 

Wspomniane obszary certyfikacji obejmują m.in.:


» Bezpieczeństwo wykorzystanych materiałów – produkty powinny być wykonane z materiałów nietoksycznych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska.

» Ponowne wykorzystanie materiału – produkty powinny być zaprojektowane tak, aby po zakończonym cyklu życia produktu, wszystkie komponenty można było przetworzyć i wykorzystać ponownie.

» Zużycie energii powinno być minimalizowane – oparte o źródła odnawialne tak, aby nie zanieczyszczać atmosfery.

» Gospodarka wodna podczas procesu produkcji nie może naruszać naturalnych zasobów wodnych i należy poszukiwać nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie oszczędzania wody.

» Odpowiedzialność społeczna – cały proces produkcyjny musi opierać się na zasadach odpowiedzialności społecznej i środowiskowej z uwzględnieniem wpływu na społeczeństwo i środowisko, z zachowaniem przestrzegania wszystkich praw człowieka, dbałości o łańcuch dostawców oraz sposobu zarządzania organizacją w oparciu o najwyższe standardy.

Więcej informacji tutaj: www.c2ccertified.orgALUPROF S.A.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 153
tel. 033 8195300
fax 033 8150260

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.