| Wyświetleń:3394
zoomiconPRESS GLASS

fot. PRESS GLASS

Wiceprezes Zarządu PRESS GLASS S.A. Tomasz Wozowicz wystosował do zainteresowanych komunikat dotyczący wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na działalność grupy. 


Informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej oraz uruchamiania kolejnych sektorów gospodarki w Europie, które napływają do nas z oficjalnych źródeł, pozwalają nam na umiarkowany optymizm dotyczący przewidywań stanu branży budowlanej w kolejnych miesiącach. Poziom wpływających zamówień jest stabilny i powoli wzrasta. Wszystkie dostawy surowców odbywają się zgodnie z planem. Firmy świadczące usługi transportowe zapewniają dostępność środków transportu pokrywające nasze zapotrzebowanie. To wszystko pozwala przewidywać, że w perspektywie kolejnych tygodni nasze dostawy będą realizowane w standardowych terminach. 

W ostatnich dwóch miesiącach wprowadziliśmy w swoich zakładach produkcyjnych liczne zmiany dotyczące wymogów sanitarnych i organizacji pracy. Robiliśmy to z myślą o bieżącej i przyszłej sytuacji swoich odbiorców w całej Europie oraz pracowników i dostawców. W tym czasie na terenie zakładów nie wystąpiły żadne poważne przypadki bezpośrednich zagrożeń zdrowia i przerwania produkcji. 

Wierzę, że dzięki wszystkim wprowadzonym procedurom, mogliśmy wywiązywać się z obowiązków wobec naszych klientów w najlepszy możliwy w tym czasie sposób, potwierdzając, że jesteśmy stabilnym i odpowiedzialnym partnerem biznesowym. Jednocześnie jesteśmy otwarci na przekazanie wszelkich uwag, które pozwolą na poprawę naszych działań w przypadku zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości.


Reklama

Jesteśmy również świadomi, że sytuacja związana z COVID-19 wciąż nie jest całkowicie ustabilizowana, dlatego też, oprócz spełniania wymogów narzucanych przez rozporządzenia rządowe, według których wszystkie zakłady produkcyjne Press Glass S.A. wciąż działają w trybie dostosowanym do zwiększonych wymogów sanitarnych, tam gdzie to możliwe nadal umożliwiamy naszym pracownikom pracę zdalną lub rotacyjna.

Podkreślamy również, że firma Press Glass S.A. we wszystkich swoich działaniach kieruje się zachowaniem gotowości do produkcji w pełnym zakresie możliwości, aby zapewnić klientom stabilny powrót do ich pełnej wydajności produkcyjnej i możliwość rozwoju w przyszłości. Jesteśmy także gotowi udzielić naszym obecnym klientom oraz innym przedsiębiorstwom dodatkowego tymczasowego wsparcia w przypadku zakłóceń związanych z dostępnością na rynku produktów z zakresu szkła przetworzonego.

Tomasz Wozowicz, Wiceprezes Zarządu Press Glass S.A.


PRESS GLASS SA
42-262 Poczesna
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
tel. +48 34 327 50 69
fax +48 34 327 58 01

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.