zoomiconTORYS szkoli nie tylko monterów stolarki

fot. TORYS

TORYS szkoli nie tylko monterów stolarki

Ubiegły rok przebiegł w firmie TORYS pod znakiem szkoleń z zakresu „ciepłego montażu”. Przeprowadzone szkolenia poparte praktycznymi zajęciami cieszą się ogromną popularnością. Jak dodaje organizator, ciągle otrzymuje telefony z zapytaniem, kiedy planowane są kolejne szkolenia. 

 
Wbrew pozorom temat montażu stolarki jest tematem bardzo szerokim. Podczas przygotowywania programu szkolenia obok ogólnych zasad montażu prezentowany jest jeden asortyment wyrobów. W ten sposób w bieżącym roku przez TORYS były prezentowane konsole i bloki podparapetowe. Dzięki uczestnictwu przedstawicieli producentów w/w wyrobów uczestnicy mogli otrzymać wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.
 
W części praktycznej każdy pracownik wspólnie z prowadzącymi szkolenie fachowcami mógł osobiście zamontować okno. Okazało się, że podczas praktycznego montażu pojawiło się o wiele więcej pytań.


Reklama

Podczas wielokrotnych wizyt przedstawicieli firmy TORYS na budowach zrodził się pomysł szkolenia osób nadzorujących wykonywanie prac budowlanych, w tym montażu okien. W porozumieniu z Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Lublinie firma TORYS przeprowadziła cykl spotkań z osobami pełniącymi obowiązki kierowników budów, inspektorów nadzoru i biegłych sądowych. Szkolenia odbyły się w Białej Podlaskiej, Puławach, Lublinie, Chełmie i Zamościu. W trakcie szkoleń szczególny nacisk został położony na uregulowania prawne obowiązujące obecnie. Nawiązane kontakty ułatwiają uczestnikom konsultacje przy pojawiających się problemach.
 
Na rok 2019 również zaplanowano kilka szkoleń, jednak zakres i szczegóły, podobnie jak zawsze, zostaną uzgodnione z potencjalnymi uczestnikami przez organizatora.Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.