| Wyświetleń:1176
zoomicon

28 grudnia 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym nakazuje firmie Velux Polska zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Sprawa dotyczy firmy Velset, która oferuje okna dachowe różnych producentów na rynki całej Europy. Sąd w uzasadnieniu wyroku podaje, że Velux utrudniał firmie Velset dostęp do rynku poprzez udzielanie jej rabatów handlowych na mniej korzystnych warunkach w porównaniu do rabatów udzielanych innym kontrahentom (przeczytaj wyrok Sądu Apelacyjnego).


Sąd w ramach rekompensaty nakazał Velux Polska opublikowanie w dzienniku „Puls Biznesu” (na pierwszej stronie) ogłoszenia następującej treści: „Velux Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, producent i dystrybutor okien dachowych VELUX, przeprasza Velset spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie dystrybutora okien dachowych za dopuszczenie się na jej szkodę w 2011 r. i 2012 r. czynów nieuczciwej konkurencji polegających na utrudnianiu Velset spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie dostępu do rynku poprzez rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane jej traktowanie w porównaniu do innych kontrahentów Velux Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w zakresie udzielania rabatów handlowych”. Dodatkowo zobowiązał firmę Velux do zwrotu kosztów procesu, postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. 

Komentarz FAKRO


Velux to monopolista na światowym rynku okien dachowych. Od 27 lat do tego globalnego rynku dołączył polski gracz, firma FAKRO. Velux, aby utrudnić rozwój polskiego konkurenta stosuje wobec FAKRO arsenał kilkunastu antykonkurencyjnych praktyk, zabronionych prawem dla dominanta. Mowa o sprzedaży poniżej kosztów, stosowaniu tzw. marki walczącej oferowanej selektywnie głównie dystrybutorom z Europy Zachodniej czy różnicowaniu rabatów w sposób nieuzasadniony ekonomicznie, jak to miało miejsce w powyższej sprawie z Velsetem. 

Walcząc o swoje prawa w 2012 roku FAKRO złożyło do Komisji Europejskiej oficjalną skargę na nadużywanie pozycji dominującej przez duńską firmę Velux. Komisja po 6 latach podjęła decyzję, że nie zamierza prowadzić postępowania i po raz kolejny nie odniosła się merytorycznie do stawianych firmie VELUX zarzutów. FAKRO walczy jednak dalej o równe szanse konkurowania dla polskich firm w Unii Europejskiej. Złożyliśmy odwołanie od tej decyzji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W branży okien dachowych bardzo duże znaczenie ma kapitał i korzyści skali, a tutaj nasz konkurent, ze względu na znacznie dłuższą obecność na rynku, ma dużą przewagę. Mimo tych różnic, FAKRO cały czas dynamicznie się rozwija. Velux najwidoczniej dopiero musi łamać prawo żeby sobie z nami poradzić. Wygrana sprawa firmy Velset, dystrybutora okien dachowych, mocno podważa wiarygodność firmy Velux. Wyrok Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości.

Komentarz VELUX


W związku z informacjami rozsyłanymi do mediów przez firmę Fakro, a dotyczącymi sporu sądowego VELUX Polska z firmą Velset, pragniemy poinformować, iż taką dystrybucję medialną traktujemy jako kolejny przykład systematycznych działań komunikacyjnych mających na celu nieuprawnione podważenie reputacji naszej firmy, będącej głównym konkurentem rynkowym firmy Fakro.

Obecnie rozsyłana przez Fakro do mediów informacja dotyczy sprawy sądowej pomiędzy VELUX a spółką Velset, której jedynym udziałowcem obecnie jest Pani Magdalena Kurek, córka Prezesa Fakro, Pana Ryszarda Florka. Spółka VELSET jest jednocześnie oficjalnym dystrybutorem okien VELUX. Przez ostatnie 10 lat ta firma sprzedawała okna dachowe VELUX, a także ma i miała dostęp do wszystkich informacji handlowych i ofert skierowanych dla polskiej sieci dystrybucji okien dachowych VELUX.

Wyjaśniamy jednocześnie, że w rzeczonej sprawie Velset w  2012 roku zarzuciła VELUX Polska brak uzyskania specjalnego rabatu, jaki VELUX udziela w związku z organizacją targów dla swoich kontrahentów. Zwracamy uwagę, że firma Velset nie miała uprawnień do tego rabatu, gdyż tego typu imprez promocyjnych nie organizowała. Przyznawały to sądy powszechne, gdyż spółka Velset przegrała tę sprawę w 2 instancjach. Po kasacji złożonej do Sądu Najwyższego sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. W grudniu 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał zaskakujący dla nas wyrok, który obecnie rozsyła do mediów Fakro, a którego uzasadnienia my jeszcze od Sądu nie otrzymaliśmy.

Sprawa trwa od 6 lat i nie została zakończona. Przysługuje nam prawo do odwołania od wyroku Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego, z którego zamierzamy skorzystać.

Dystrybuowana przez Fakro decyzja sądu podlega zaskarżeniu i będzie przez VELUX poddawana dalszej procedurze sądowej. Rozsyłana jest zatem wyłącznie w celach dyskredytacji wizerunkowej naszej firmy w ramach specyficznie pojmowanej walki konkurencyjnej prowadzonej przez Fakro.

Jednocześnie podkreślamy, że VELUX Polska prowadzi transparentną politykę handlową opartą o jasne zasady, które obowiązują wszystkich dystrybutorów na równych warunkach – niezależnie od ich struktury właścicielskiej. Jesteśmy przekonani, że dalsze postępowanie w rzeczonej sprawie ostatecznie to potwierdzi.Reklama

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.