| Wyświetleń:454
zoomiconVademecum okien PVC 2

fot. ALUPLAST

Vademecum okien PVC 2

Po ponad siedmiu latach od pierwszego wydania firma Aluplast wydała „Vademecum okien PVC 2” – profesjonalny poradnik dla producentów i sprzedawców okien. To unikatowa na rynku pozycja wydawnicza, będąca przewodnikiem dla sprzedawców okien i praktyków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i w oparciu o to tworzyć wiarygodne i prezentacje produktowe. 


Vademecum uwzględnia jednocześnie wszystkie zamiany przepisów i wymagań w zakresie deklarowania właściwości użytkowych okien i wprowadzania ich do obrotu, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie.

Można powiedzieć, że wydane przez nas siedem lat temu pierwsze „Vademecum okien” było opisem składników, a w tym wydaniu staramy się pokazać przede wszystkim jakie efekty można uzyskać z połączenia tych komponentów w produkt, jakim jest okno – podsumowuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast Sp. z o.o. Więcej uwagi poświęcamy właściwościom użytkowym okien, współzależnościom zachodzącym pomiędzy nimi, a także płynącym dla użytkownika korzyściom wynikającym z cech okna. Podejmujemy niełatwą próbę syntetycznego przedstawienia zagadnień związanych z nowymi zasadami wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania na rynku wynikających z treści rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (Construction Products Regulation) oraz regulacjami Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.


Czytelnicy, poza systematyzacją wiedzy, znajdą również na łamach „Vademecum okien PVC”  impulsy do zastanowienia się nad sposobem argumentacji handlowej, stosowanymi w firmach procedurami czy dokumentami, którymi się posługują. Zauważamy, że producenci i sprzedawcy okien stale poszukują argumentów i wyróżników dla swoich ofert, a jednocześnie – mimo że okna są wyrobem technicznym – argumentacja handlowa bardzo często pomija ten aspekt i opiera się na ogólnikach nieodnoszących się do właściwości okien i korzyści, jakie to przynosi klientom. Świadome kształtowanie swojej oferty asortymentowej oraz umiejętne poszukiwanie i eksponowanie różnic może być jedyną obroną przed porównywaniem naszych produktów wyłącznie poprzez pryzmat ceny. Coraz bardziej konkurencyjny rynek oraz coraz bardziej świadomi i wyedukowani klienci oczekują kompleksowego doradztwa.

» Jak zamówić bezpłatny egzemplarz

Nowoczesne domy oknami stoją – podkreśla Marcin Szewczuk. Zmienia się architektura, przeszklenia są coraz większe i to właśnie stolarka okienna nadaje charakter wielu budynkom. Zmienia się przy tym również często rola i funkcja okien.  A skoro tak wiele zmienia się „wokół okien”, warto by zmianie uległ również sposób opowiadania o oknach i ich ofertowanie. Mamy nadzieję, że lektura „Vademecum okien PVC” pomoże zgłębić wiedzę o oknach i tworzyć w oparciu o nią ciekawe prezentacje.


By to ułatwić Aluplast zdecydował się na wydrukowanie aż 5000 egzemplarzy Vademecum, które będzie bezpłatnie dystrybuować w oparciu o zamówienia składane za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.vademecumokien.plReklama

ALUPLAST Sp. z o.o.
61-357 Poznań
Gołężycka 25 A
tel. 61 6543400
tel. www.energeto.pl
fax 61 6543499

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.