zoomiconPrzygotowywanie okien do transportu

fot. Scandinavian Express Poland

Przygotowywanie okien do transportu

Awaria wspólna zachodzi wówczas, gdy w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia (m.in. pożaru, wejścia na mieliznę, przebicia kadłuba czy utraty sterowności na skutek awarii silnika głównego), przewoźnik morski podejmuje świadomą decyzję o poniesieniu kosztów w celu ratowania statku i przewożonego na nim ładunku przed grożącym im wspólnie niebezpieczeństwem. Koszty te są następnie zwracane przez właścicieli ocalałych ładunków w stosunku proporcjonalnym do wartości każdego ładunku, jaką prezentuje on w chwili dostarczenia do portu przeznaczenia. Część kosztów spoczywa także na przewoźniku morskim.

Innymi słowy, awaria wspólna to sytuacja, w której – z powodu zagrożenia bezpieczeństwa całego statku – część ładunków jest świadomie zrzucana za burtę po to, aby ratować sam statek i pozostały ładunek. Koszty awarii wspólnej ponoszą wszyscy właściciele ładunków, których towar został nieuszkodzony lub uszkodzony jedynie w części.

» Dlaczego awaria wspólna ma znaczenie dla stolarki okiennej i drzwiowej?

Jak podano w raporcie „Katalog Branżowy Polskie Okna i Drzwi”, dominującymi kierunkami ekspansji polskich eksporterów drewnianej stolarki otworowej są Wielka Brytania i Dania. Eksport do tych krajów stanowi łącznie około 50% ogólnej wartości wywiezionych okien i drzwi drewnianych. Istotne zainteresowanie tego rodzaju stolarką pochodzenia polskiego widoczne jest również w innych krajach Skandynawskich (Norwegia, Szwecja). Wszystkie wymienione kierunki wymagają na pewnym odcinku transportu przeprawy promowej, co w praktyce oznacza, że na odcinku morskim transportowany ładunek podlega Kodeksowi Morskiemu, a w jego ramach także rozwiązaniu, jakim jest awaria wspólna. Produkt, który ulegnie zniszczeniu na skutek świadomej decyzji kapitana, nie będzie zabezpieczony polisą OCPD, jeśli uprzednio nie została ona poszerzona o awarię wspólną. W praktyce nieubezpieczony przez przewoźnika eksporter będzie musiał dochodzić zwrotu poniesionych strat od pozostałych właścicieli ładunków znajdujących się na pokładzie statku. 

» Rozszerzenie polisy OCPD

Dodatkowym zabezpieczeniem jest rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej OCPD (OC przewoźnika drogowego), z której – w przypadku wystąpienia awarii wspólnej – pokrywane są straty klienta, którego towar uległ uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu. Jeżeli przewozimy ładunek o wysokiej wartości, warto zapytać przewoźnika odpowiedzialnego za transport, jakie warunki polisy OCPD posiada i ewentualnie oczekiwać rozszerzenia ich o awarię wspólną. Należy pamiętać, że rozszerzenie polisy OCPD nie jest obligatoryjne i zależy jedynie od dobrej woli przewoźnika. Warto także mieć na uwadze scenariusz, w którym przewoźnik odsprzedaje transport naszego produktu na giełdzie transportowej. Wówczas tracimy wszelką kontrolę nad zakresem ubezpieczenia i jakością polisy OCPD przewoźnika. Dlatego tak istotnym jest odpowiedni dobór firmy transportowej, która ma za zadanie zadbanie o wszystkie aspekty transportu, w tym także o odpowiednie i rzetelne ubezpieczenie produktów klienta. 

» Więcej o odpowiednim transporcie stolarki

Natalia Szymańska
Specjalista ds. Prawnych i Compliance
Scandinavian Express Poland


Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.