| Wyświetleń:274
zoomiconMLTB

fot. MLTB

Zewnętrzna inspekcja Zakładowej Kontroli Produkcji może okazać się dla  producenta bezcennym wsparciem w trosce o jakość produkcji.

od 1 lipca 2013 każdy producent wyrobów budowlanych, udostępniający swój wyrób na terenie Unii Europejskiej, powinien wraz z wyrobem dostarczyć Deklarację Właściwości Użytkowych oraz oznakować wyrób znakiem CE wraz informacjami towarzyszącymi. Deklaracja oraz oznakowanie CE może towarzyszyć wyrobowi na podstawie:

  • wprowadzanej oraz funkcjonującej Zakładowej Kontroli Produkcji – udokumentowana stała wewnętrzna kontrola zgodnie ze stosowną normą zharmonizowaną lub specyfikacją techniczną,
  • przeprowadzonych badaniach wstępnych typu (ITT) dla określenia właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Współpraca ma na celu zapewnienie stałego wsparcia producentowi w zakresie prawidłowego udostępniania wyrobów na rynku, jakim są okna i drzwi. Inspekcje ZKP dotyczą fizycznych obszarów produkcji wraz z kontrolą badań bieżących, a także badań kontrolnych gotowego wyrobu oraz prawidłowego jej udokumentowania poprzez zapisy i stosowane procedury. Szczegóły znajdą Państwo na stronie laboratorium (przejdź do szczegółów). Reklama


Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej sp. z o.o.

58-306 Wałbrzych
Wrocławska 142 B
tel. 696 050 073
tel. 74 840 14 63

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.