zoomicon


Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna, ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu. Sprawny system wentylacyjny zapewnia użytkownikom dobrą jakość powietrza, chroni budynek przed zawilgoceniem oraz umożliwia bezpieczne użytkowanie urządzeń spalających gaz i kominków.

Wentylacja pomieszczeń może następować w sposób naturalny. Dzięki różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz dzięki działaniu wiatru powietrze dostaje się do budynku, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Przepływ powietrza przez budynek powinien odbywać się w sposób kontrolowany. Ilość powietrza dostającego się do budynku powinna być równa ilości powietrza, która może być usunięta przez kanały wentylacyjne. Aby zapewnić prawidłowe doprowadzenie powietrza wentylacyjnego do budynku, zalecane jest stosowanie specjalnych elementów czyli nawiewników instalowanych w oknach lub w ścianach zewnętrznych. Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku. Na działanie wentylacji naturalnej wpływa także konstrukcja budynku, jego otoczenie oraz rozmieszczenie pomieszczeń.

Wentylacja może także działać w sposób mechaniczny. Wymiana powietrza jest wtedy niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatorów. Najprostszym rozwiązaniem jest Wentylacja wywiewna polegająca na usuwaniu zanieczyszczonego powietrza kanałami wywiewnymi, za pomocą wentylatorów. W takim systemie wentylacji powietrze powinno się dostawać do budynku przez nawiewniki (okienne lub ścienne), podobnie jak w wentylacji naturalnej. Uniezależniamy się jednak od kaprysów przyrody, zmniejszających skuteczność usuwania powietrza z pomieszczeń. Lepszym rozwiązaniem jest wentylacja nawiewno-wywiewna, w której zarówno doprowadzanie, jak i usuwanie powietrza jest możliwe dzięki wentylatorowi.

Zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość dostosowania jej wydajności do faktycznych potrzeb mieszkańców, dzięki temu można stworzyć komfortowe warunki w pomieszczeniach. Regulacja systemu wentylacji mechanicznej może odbywać się automatycznie. Montując specjalne urządzenia ''rekuperatory'' można odzyskiwać ciepło z usuwanego powietrza, a zatem oszczędzać zimą cenną energię. Można także zastosować filtry zatrzymujące zanieczyszczenia dostające się do budynku z zewnątrz. Docenią to z pewnością alergicy.

Wentylacji nie należy mylić z klimatyzacją. Klimatyzacja to proces nadawania powietrzu w pomieszczeniach określonych właściwości, na przykład nawilżanie, osuszanie, podgrzewanie, chłodzenie. Urządzenia i instalacje są więc bardziej skomplikowane.

Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
Więcej o wentylacji na stronie www.wentylacja.org.pl


Więcej na temat typów wentylacji:

Skutki złej wentylacji w budownictwie mieszkaniowym.
Niesprawna wentylacja wywiera negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, powoduje zawilgocenie budynków,  może doprowadzić do wydzielania się tlenku węgla.
https://www.wentylacja.org.pl/02_art2.htm 

Wentylacja naturalna.
W Polsce najbardziej rozpowszechnionym typem wentylacji jest wentylacja naturalna, zwana także grawitacyjną. Jej zasada działania wykorzystuje siły natury. Powietrze w naturalny sposób przedostaje się do budynku, a po wymieszaniu z zanieczyszczeniami i ogrzaniu wydostawać się na zewnątrz przez kanały wentylacyjne.
https://www.wentylacja.org.pl/02_art10.htm 

Okna - element wentylacji budynków.
Coraz częstszym zjawiskiem jest zakłócenie działania wentylacji wywoływane zbyt małym dopływem powietrza zewnętrznego. Głównym powodem jest zbytnie uszczelnienie współczesnych budynków.
https://www.wentylacja.org.pl/02_okna.htm 

Wentylacja mechaniczna.
Wymiana powietrza w budynku jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu jednego lub kilku wentylatorów.
https://www.wentylacja.org.pl/02_art9.htm 

Wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
W systemach wentylacji mechanicznej możliwe jest odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego z budynku. Służą do tego tzw. rekuperatory. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania zimą, a jednocześnie zapewnienie stałej, skutecznej wymiany powietrza.
https://www.wentylacja.org.pl/02_art13.htm 

Wymagania normowe dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Najważniejszą normą z punktu widzenia projektantów wentylacji jest norma PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania.”, która została znowelizowana w roku 2000. Zmiana jest oznaczona PN-83/B-03430/Az3:2000. Obydwa dokumenty należy stosować równocześnie.
https://www.wentylacja.org.pl/02_art4.htm


Reklama


Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.