G-U POLSKA Sp. z o.o.

Logo G-U POLSKA Sp. z o.o.

wpis pełny

Klej do aluminium 1K GU białyKlej do aluminium 1K GU jest niezawierającym rozpuszczalników, wypełniającym fugi, mającym uniwersalne zastosowanie poliuretanowym klejem montażowym o szczególnie szybkim czasie reakcji oraz lepkoelastycznym połączeniu klejowym. Wykazuje on wyśmienite przyleganie do różnych materiałów drewnianych i budowlanych, ceramiki, metali, duro- i termoplastów przy odpowiednim przygotowaniu powierzchni oraz w przypadku klejenia drewno/drewno uzyskuje zgodnie z normą DIN EN 204 klasę trwałości D4.

 

Obszary zastosowań

■ Klej do aluminium 1K GU stosowany jest w zakładach specjalistycznych do klejenia kątowników narożnikowych w produkcji okien
■ Klej do aluminium 1K GU stosowany jest w zakładach specjalistycznych w budowie schodów, budownictwie, w wielu klejeniach montażowych oraz różnego rodzaju obszarach przemysłowych

Dane i wymagania technicze

Klej do aluminium GU 1KKlasyfikacje i zastosowaniaNorma NF/ISO/DIN
Bazajednoskładnikowy, wiążący w środowisku wilgotnym
poliuretan, bez rozpuszczalników
(nie zawierający łatwo lotnych zwiąków organicznych 
punkt wrzenia<2400C) bez VOC, według
dyrektywy VOC Szwajcaria
Właściwość utwardzonej powłokilepkoelastyczny
Lepkośćśrednio lepki o konsystencji pasty
Gęstośćok.1,52 g/cm3DIN EN 542
Czas powstawania skórki-suchaok.7 min
Czas powstawania skórki-mokraok.4 min
Twardość funkconalnapo ok.20 minutach, zależnie od zastosowania
Czas utwardzaniaok.24 godziny
Minimalna temperatura zastosowaniaod+70C

Sposób zastosowania

■ Powierzchnie klejonych substratów muszą być suche, odpylone i odtłuszczone. Należy ewentualnie usunąć obecne środki adhezyjne. W zależności od struktury materiału i powierzchni klejone powierzchni są szlifowane; zalecane jest w razie potrzeby przygotowanie powierzchni klejonych przez naniesienie środka gruntującego GU-Primer. W produkcji okien aluminiowych kątowniki narożnikowe są z reguły wklejane bez dodatkowej obróbki komór profilowych
■ Klej do aluminium 1K GU jest z jednej strony nanoszony na jedną z łączonych części jako pasek. Klej ulega utwardzeniu wskutek działania wilgoci, tzn. przy klejeniu niechłonących materiałów lub materiałów o wilgotności materiałowej < 8 % naniesiony klej musi zostać zroszony wodą (rozpylenie), aby uzyskać pełne utwardzenie. Elementy połączeniowe zostają połączone w ciągu czasu tworzenia się skórki (po zwilżeniu maks. 4 min.) i w razie potrzeby ściskane aż do osiągnięcia funkcjonalnej twardości
■ Klej do aluminium 1K GU pęcznieje (pieni się) nieznacznie w czasie procesu wiązania; wydostający się świeży klej może zostać usunięty przy pomocy środka czyszczącego Alu GU. W stanie utwardzonym klej montażowy 1K GU może być szlifowany i lakierowany
■ Wskazówka: lepkość klejów 1K-PUR jest w czasie obróbki przy temperaturze +15°C około dwukrotnie większa niż w temperaturze +25°C
■ Klej zmienia wskutek działania promieni słonecznych kolor, ale nie swoją trwałość!

■ Klejenie Aluminium: tylko na chemicznie przygotowanych lub lakierowanych powierzchniach; Aluminium gładkie nie daje się kleić trwale i odpornie na starzenie się, bez odpowiedniego opracowania wstępnego klejonych powierzchni
■ Klejenia materiałów o różnej rozszerzalności muszą być oceniane w szczególności przy obciążeniu w zmieniających się zakresach temperatur roboczych odnośnie ich długoterminowego zachowania
■ W przypadku klejenia masywne drewno/masywne drewno siła nacisku powinna wynosić możliwie > 1 N/mm2
■ W przypadku grubości fug klejowych > 2,5 mm czasy wiązania, dociskania, twardnienia są znacznie dłuższe, nie należy stosować fug klejowych ≥ 5 mm
■ Nanoszona ilość zależnie od materiału nośnego ok. 150 – 200 g/m2
■ Czasy tworzenia się skórki oraz odpowiednio wymagane czasy dociskania mogą zostać dokładnie ustalone tylko na podstawie własnych prób, ponieważ mają na nie wpływ czynniki takie, jak m.in. materiał, temperatura, nanoszona ilość, wilgotność oraz inne kryteria. Osoba dokonująca obróbki powinna dodać do wskazanych wartości zapasy bezpieczeństwa
■ Czyszczenie: Czyszczenie nieutwardzonego kleju do aluminium 1K GU odbywa się przy pomocy środka czyszczącego Alu GU. Czyszczenie utwardzonego kleju do aluminium Alu 1K GU jest z reguły możliwe tylko mechanicznie

Magazynowanie

■ Oryginalne opakowania przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym miejscu, przy temperaturach od +15°C do +25°C bez bezpośredniego nasłonecznienia. W czasie magazynowania lepkość wzrasta

powrót

Kategorie produktów firmy:

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.