zoomiconPU SAFE – rewolucja w technice montażu okien i drzwi?

fot. ThermoShield

PU SAFE – rewolucja w technice montażu okien i drzwi?

PU SAFE to farba, która po aplikacji na piankę poliuretanową tworzy powłokę o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych. Czy jest to powłoka uszczelniająca, na którą czekała branża okienna?


Główne zalety PU SAFE


» Wodoszczelność – badania potwierdzają wodoszczelność farby na poziomie 1350 Pa, tzn., że PU SAFE nie wpuszcza wody do warstwy termoizolacji, a tym samym do wnętrza budynku, nawet w przypadku ulewnych deszczy i wietrze o bardzo dużej sile.  Dla porównania: najwyższa określona tabelą klasa okien to klasa 9A – 600Pa wg normy PN-EN 1027:2016. Wyższe klasy, to już klasy ekstremalne. Daje to zatem uszczelnieniu PU Safe klasę E-1350 wg wyżej przywołanej normy. Napór 600Pa można porównać z ulewnym deszczem i wiatrem wiejącym  z prędkością ponad 100 km/h.

» Przepuszczalność powietrza – badania potwierdzają, że wypełniając szczelinę dylatacyjną między oknem a murem pianką poliuretanową oraz malując ją farbą PU SAFE uzyskujemy 4, najwyższą określoną dla okien klasę przepuszczalności powietrza.

» Odporność na napór wiatru – aby potwierdzić tę właściwość, okno zamontowane z użyciem PU Safe zostało poddane 50 cyklom zmiennego ciśnienia o sile 1000Pa. Po tej próbie ponownie zbadano przepuszczalność powietrza i wodoszczelność połączenia, a ich wyniki nie uległy pogorszeniu.

» Odporność na promieniowanie UV – niewątpliwą zaletą PU SAFE jest odporność na promieniowanie UV. Większość materiałów dziś stosowanych ma dość ograniczoną czasowo (3, 6, 12 miesięcy) odporność na działanie promieni słonecznych. Pianka poliuretanowa pod wpływem promieniowania UV koroduje, a zewnętrzna część jej powłoki kruszy się i obsypuje. Dlatego nawet prawidłowo wypełniona szczelina dylatacyjna, po długiej ekspozycji na słońce staje się niezupełna. Gwarancja producenta PU SAFE w zakresie odporności na UV wynosi aż 5 lat, co daje inwestorowi swobodę w zakresie planowania terminu wykonywania kolejnych prac związanych z ociepleniem i wykończeniem elewacji.

» Zmienny opór dyfuzyjny – PU SAFE ma zmienny opór dyfuzyjny zależny od wilgotności, dzięki czemu można ją stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku jako zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed zawilgoceniem. W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422) warunek mówiący o tym, że okna muszą być zamontowane szczelnie, z użyciem PU SAFE zostaje spełniony. Także warunek „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz” jest spełniony.

Możliwość stosowania na oknach już wbudowanych


W Polsce duża część okien w nowym budownictwie montowana jest w technologii „tradycyjnej”, „montażu podstawowym bez obróbek”, „montażu na piankę”. Wszystkie te określenia dotyczą tej samej technologii, czyli mechanicznego osadzenia okien w otworze i wypełnieniu szczelin dylatacyjnych pianką poliuretanową tworzącą warstwę termoizolacyjną z pominięciem warstw przeciwwilgociowych i osłonowych wewnątrz i na zewnątrz. 

Powłokę PU SAFE można nanieść na warstwę termoizolacji na oknach już wbudowanych. Żadna z obecnie stosowanych technik montażu warstwowego nie daje nam takiej możliwości, gdyż zgodnie z zaleceniami producentów, folie paroszczelna, paro-przepuszczalna bądź taśmy rozprężne muszą zostać zainstalowane w trakcie montażu okien – tłumaczą eksperci ThermoShield  Poland. 
Reklama


Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.